Podkarpackie Centrum Psychoterapii

Podkarpackie Centrum Psychoterapii powstało w 2015 roku w Rzeszowie.
Stworzone zostało z myślą o każdym, kto potrzebuje pomocy w jakimś obszarze swojego życia (choroba, trudności w związku, problemy z dziećmi, problemy w relacjach z ludźmi i inne).


Czujesz że:

Masz trudności w relacjach z najbliższymi, w rodzinie lub w pracy
Masz problemy wychowawcze z dziećmi
Doświadczasz uczucia smutku, pustki i zmęczenia
Doświadczasz ataków paniki znalazłeś się w krytycznej sytuacji życiowej
Cierpisz z powodu śmierci bliskiej osoby lub rozstania
Czujesz niepokój, lęk i napięcie
Jesz za dużo lub za mało, albo jedzenie zbytnio Cię pochłania
Masz kłopoty ze snem
Nie radzisz sobie ze złością, agresją, żalem, wstydem
Odczuwasz ból i inne dolegliwości fizyczne (bóle głowy, brzucha, duszności i inne) bez wyraźnej przyczyny
Chcesz lepiej radzić sobie z trudnościami, jakie stawia przed Tobą życie
Chcesz być szczęśliwszy, żyć pełniej i bardziej świadomie
Nie radzisz sobie z uzależnieniem

Skontaktuj się z Nami


Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to proces prowadzony przez psychoterapeutę, w którym pacjent ma możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń nt. siebie i otaczającego świata z rzeczywistością. Czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja z psychoterapeutą a nie sama technika.

Jak wygląda psychoterapia?

Sam wygląd psychoterapii zależny jest od modelu psychoterapeutycznego. Psychoterapia to czas, który pacjent spędza z psychoterapeutą na rozmowie w czasie której ma możliwość lepiej zrozumieć siebie i swoje uczucia. Oprócz rozmowy pacjent może dostać zadania do wykonania w obecności psychoterapeuty lub poza sesją. Zadania te mają na celu poszerzenie lub wzmacnianie posiadanych umiejętności lub wprowadzenie nowych.

Jak długo trwa psychoterapia?

Nie ma stałej z góry określonej liczby spotkań. Jest to zależne od problemu z jakim zgłasza się pacjent, jego osobowości i determinacji do pracy nad sobą. W przypadku psychoterapii MetaSystemowej dąży się do zmniejszenia czasu terapii do niezbędnego minimum z korzyścią dla pacjenta.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która po studiach magisterskich lub medycznych kształci się bądź kształciła w zawodzie psychoterapeuty (9 do 15 lat łącznie), jednocześnie przechodząc własną psychoterapię. Praktykujący psychoterapeuta jest pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów oraz przynależy do organizacji psychoterapeutycznych.

O co możesz zapytać psychoterapeutę żeby potwierdzić jego umiejętności?

jakie posiada kwalifikacje (certyfikaty, rekomendacje, szkolenia)?
w jakiej szkole psychoterapii się kształcił?
jakie studia ukończył?
czy przeszedł własną psychoterapię?
do jakich organizacji zawodowych należy?
jak długo prowadzi psychoterapię?
czy jest pod stałą superwizją?

Czy psychoterapeuta może odmówić psychoterapii?

Tak. Kierując się dobrem pacjenta psychoterapeuta może domówić terapii w kilku przypadkach:

- jeżeli pacjent złamie zasady obowiązujące podczas psychoterapii,
- jeżeli psychoterapeuta stwierdzi, iż terapia szkodzi pacjentowi,
- jeżeli psychoterapeuta uzna, iż pacjent w bezpośredni sposób mu zagraża,
- jeżeli psychoterapeuta uzna, że nie jest w stanie pomóc pacjentowi (w takiej sytuacji, może polecić innego terapeutę).

Nasz zespół

Praca w zespole ludzi, którzy mają wspólne widzenie problemu i pomagania innym jest ważne oraz daje wymierną korzyść dla pacjentów. Psychoterapeuta pracujący w zespole ma więcej energii, siły. Jego sposób pracy poddawany jest stałej ocenie zespołu, co daje większą pewność profesjonalnej pomocy. Pracujemy w różnych nurtach psychoterapeutycznych: gestalt, psychodynamicznym, ericksonowskim, poznawczo-behawioralnym, systemowym i metasystemowym. Każdy z nas pozostaje w stałej superwizji. Pragniemy aby nasze Centrum stało się dla wielu ludzi miejscem gdzie będą mogli poczuć się dobrze, swobodnie. Gdzie będą mogli odnaleźć, poprzez pracę nad sobą, to czego szukają w życiu. Zmierzą się ze swoim cierpieniem i odnajdą radość z życia, miłość i spełnienie.


Daniel Mazurkiewicz Psychoterapeuta +48 500 454 990
Mikołaj Solecki Psychoterapeuta +48 608 420 998
Irena Mazurkiewicz Psychoterapeuta +48 784 670 717
Ewa Solecka Certyfikowany Psychoterapeuta +48 501 069 804
Magdalena Tomkiewicz Psychoterapeuta +48 660 724 257

Formy pomocy / cennik


Ogólne zasady psychoterapii


Przyjmujemy osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.

Oferujemy: konsultacje, psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową, warsztaty oraz treningi pracy z ciałem i rozwoju osobistego.

Zapisy na pierwszą konsultację - telefonicznie u wybranego terapeuty. Następne spotkania uzgadnia się w czasie sesji.

Konsultacje, sesje terapeutyczne i udział w warsztatach jest płatny. Aktualne ceny znajdują się w zakładce CENNIK na stronie www.

Podwyższanie opłat zapowiadamy z miesięcznym wyprzedzeniem.

W przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.

Umówiona sesja, na którą pacjent nie przyjdzie jest pełnopłatna, chyba że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.

Opuszczenie sesji, bez wcześniejszego uprzedzenia, jest równoznaczne z rezygnacją z terapii.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta prowadzący uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.

Uprzedzamy pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi, skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym - wskazanym przez terapeutę prowadzącego.

W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.

Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji uzgadniamy indywidualnie.

Zobowiązani jesteśmy do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich (w tym rodziny). Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), udostępnimy tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

Podjęcie się uczestnictwa w psychoterapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania pacjenta. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.

Terapeuci Podkarpackiego Centrum Psychoterapii regularnie superwizują swoją pracę. Dzięki temu nasze usługi i opieka nad pacjentami są jeszcze bardziej skuteczne. W trakcie superwizji dbamy o anonimowość pacjentów.

Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę leczenia, metody terapeutyczne i sposób prowadzenia terapii - mogą Państwo w zapytać swojego terapeutę - na każdym etapie konsultacji lub terapii.

Szczegółowe - wiążące pacjenta i terapeutę - zasady psychoterapii i treningów są omawiane i ustalane z każdym pacjentem na początku terapii.

Zaprzyjaźnione Gabinety


Edyta Baran - certyfikowany psychoterapeuta - Przemyśl

www.psychoterapia.edytabaran.pl
Facebook/Psychoterapia.Edyta.Baran

Poznański Ośrodek Psychoterapii Integratywnej

www.integratywna.pl

Centrum Psychoterapii Łobzów

www.psychoterapia-lobzow.pl

Gabinet Psychoterapii Integratywnej

Facebook

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej

www.psychoterapiazamosc.pl

Do źródła - Gabinet Psychoterapii

www.psychoterapia-oberda.pl

Gabinet Psychoterapii - Honorata Hamerska

www.moja-psychoterapia.pl

Gabinet Psychoterapii - Monika Pilarska

www.monika-pilarska.pl

Gabinet Psychoterapii Integratywnej

www.kotula-sliwa.pl

Karma - Gabinet Psychoterapii

www.karminska.pl

BeataMocarska.pl

www.beatamocarska.pl

a.p. Gabinet Psychoterapii Integratywnej

www.psychoterapia-ap.pl

Gabinet Psychoterapii Integratywnej

psychoterapia-ipswich.co.uk

Moja Psychoterapia

www.mojapsychoterapia.pl

Śląskie Centrum Psychoterapii Integratywnej

www.scpi.pl

Aleksandra Duda

www.psychoterapiaduda.pl

Pracownia Psychoterapii Irena Mazurkiewicz - Kolbuszowa

www.psychoterapia-mazurkiewicz.pl

Skontaktuj się z Nami


Rzeszów, ul. Słowackiego 6/9

Rzeszów, ul. Langiewicza 29a

Irena Mazurkiewicz

+48 784 670 717

Magdalena Tomkiewicz

+48 660 724 257

Ewa Solecka

+48 501 069 804

Daniel Mazurkiewicz

+48 500 454 990

Mikołaj Solecki

+48 608 420 998